راهنماي اجراي اقدام پژوهي و تدوين گزارش دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱ 19:10

راهنماي اجراي اقدام پژوهي و تدوين گزارش

مقدمه

درطول زماني كه از عمر تعليم و تربيت مدرن مي گذرد، رفته رفته بر دست اندركاران علوم تربيتي محرز گشته است كه تحقيقات دانشگاهي به تنهايي پاسخگوي مسائل و مشكلات عملي آموزش و پرورش نيستند. لذا اين نقطه عطفي شد براي شروع نوعي ديگر از پژوهش كه بتواند مسائل واقعي محيط كلاس درس و آموزش را حل و فصل كند اين نوع تحقيق همان اقدام پژوهي است. در فرايند اقدام پژوهي، خود معلم همزمان محقق و مجري يافته هاي پژوهشي است.

دراين نوشته كوتاه سعي شده است مراحل اجرايي اقدام پژوهي و تدوين گزارش مربوطه، به صورت موجز و مختصر بيان گردد. اميد است كه در راهنمايي همكاران علاقه مند به اقدام پژوهي، مفيد واقع گردد.

مراحل اجرايي اقدام پژوهي

در اجراي اقدام پژوهي، الگوهاي گوناگوني وجود دارند، از جمله الگوي 8 مرحله اي كه ذيلاً معرفي مي شود.


برچسب‌ها: معلم پژوهنده, پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, تحقيق و پژوهش
ادامه مطلب
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

نکات مهم در نوشتن گزارش اقدام پژوهی چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ 11:26


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

راهنماي تهيه گزارش اقدام پژوهي دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ 11:28


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

تهيه گزارش معلم پژوهنده سه شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۸ 12:57


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مراحل اقدام پژوهي شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ 19:43


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مفهوم پژوهش در عمل چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ 10:8


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

تعريف اقدام پژوهي شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ 23:16


برچسب‌ها: پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |


برچسب‌ها: تحقيق و پژوهش, پژوهش در عمل, اقدام پژوهي, معلم پژوهنده
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |